Cancer och cannabisolja

Kan cannabisolja användas som en behandling vid cancer?

Att genomgå behandling vid cancer är mycket tufft. Kemoterapi kan leda till en rad olika biverkningar och patienterna kan uppleva illamående, smärtor, kräkning, trötthet, svårt att äta med mera. Cannabisolja kan i dessa fall lindra åkommorna, men det finns inga konkreta bevis på att cannabisolja botar cancer på något sätt. Patienterna som använder cannabisolja för att lindra åkommor återger samma beskrivningar – hur mycket oljan verkligen hjälper till under de tuffa behandlingarna.

Det är dock viktigt att belysa att cannabisoljan fungerar som ett komplement till den medicinering som läkarna anger. Vissa patienter beskriver att cannabisoljan fungerar bäst för smärta medan andra menar på att det fungerar bäst för illamåendet. Det är alltså högst personligt hur man kommer att reagera med cannabisoljan. Det finns till och med patienter som menar på att cannbisoljan hjälpt till under sjukdomen, trots att kemoterapin inte givit det resultatet som man önskat.

Hur ser framtiden ut för cannabisoljan?

Forskning inom cannabis och dess effekter har länge stagnerat, vilket lett till att man idag inte har så mycket bevis och kan svara med säkerhet gällande dess effekter. Dels har detta med alla läkemedelsföretag som väljer att inte satsa på forskning där man i slutändan inte kan patentera produkten, eftersom det är en naturlig produkt som växer fritt. Dels har det även att göra med den klassning som cannabis har, tung drog. Det är svårt att genomföra studier på människor med en tung drog.

Men eftersom cannabis har fått ett uppsving och blivit lagligt i vissa länder, EU har legaliserat cannabisoljan med mera, så har forskningen tagit fart. Idag finns det en hel del studier som kretsar kring cannabisoljan och hur denna substans kan påverka männirskor som drabbats av cancer. Många studier pekar på (men är inte helt avslutade ännu) där man ser en trend i att cannabisolja faktiskt kan användas till så mycket mer än vad man trott. Fokus just nu är områden så som hjärncancer, bukspottskörtelcancer och levercancer. Trots att man kan se cannabisoljans positiva effekter så finns det inga avgörande bevis. Men studierna fortsätter att leta efter konkreta bevis.

Vidare så sker det också mycket forskning med patienter som lider av multipel skleros och hur cannabisoljan kan hjälpa till med att lindra spasmer. Allt tyder på att cannabisoljan allt mer kommer ha en betydande roll i hur patienternas medicinska behandling sker och därmed också ger patienterna ett bättre liv.

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *